Oto referencje biblijne "Ewangelii według św. Marka" odnośnie tekstów na stronie Eremu Maryi "Brama Nieba". Klikając na daną referencję, zostaniesz przekierowany do tekstu, który powstał z inspiracji tego fragmentu Ewangelii.  Przy pierwszym tekście inspirowanym danym fragmentem nie ma żadnego dodatku. Przy następnych, zgodnie z czasową kolejnością ukazywania się, dodane są stosowne cyfry rzymskie. Przykładowo odnośnie Mk 1, 1-8 jest jeden tekst; odnośnie Mk 1, 14-20 jest pięć tekstów itd.

Mk 1, 1-8
Mk 1, 6-11
Mk 1, 12-15
Mk 1, 14-20 
Mk 1, 14-20 (II)
Mk 1, 14-20 (III)
Mk 1, 14-20 (IV)
Mk 1, 14-20 (V)
Mk 1, 21-28
Mk 1, 21-28 (II)
Mk 1, 21-28 (III)
Mk 1, 21-28 (IV)
Mk 1, 21-28 (V)
Mk 1, 29-39
Mk 1, 29-39 (II)
Mk 1, 29-39 (II)
Mk 1, 29-39 (III)
Mk 1, 29-39 (IV)
Mk 1, 40-45
Mk 1, 40-45 (II)
Mk 1, 40-45 (III)
Mk 1, 40-45 (IV)
Mk 1, 40-45 (V)
Mk 2, 1-12
Mk 2, 1-12 (II)
Mk 2, 1-12 (III)
Mk 2, 1-12 (IV)
Mk 2, 13-17
Mk 2, 13-17 (II)
Mk 2, 13-17 (III)
Mk 2, 13-17 (IV)
Mk 2, 18-22 
Mk 2, 18-22 (II)
Mk 2, 18-22 (III)
Mk 2, 18-22 (IV)
Mk 2, 23-28
Mk 2, 23-28 (II)
Mk 2, 23-28 (III)
Mk 2, 23-28 (IV)
Mk 3, 1-6
Mk 3, 1-6 (II)
Mk 3, 1-6 (III)
Mk 3, 1-6 (IV)
Mk 3, 7-12
Mk 3, 7-12 (II)
Mk 3, 7-12 (III)
Mk 3, 7-12 (IV)
Mk 3, 13-19
Mk 3, 13-19 (II)
Mk 3, 13-19 (III)
Mk 3, 20-21
Mk 3, 20-21 (II)
Mk 3, 20-35
Mk 3, 22-30 
Mk 3, 22-30 (II)
Mk 3, 31-35
Mk 3, 31-35 (II)
Mk 3, 31-35 (III)
Mk 4, 1-20
Mk 4, 1-20 (II)
Mk 4, 1-20 (III)
Mk 4, 1-20 (IV)
Mk 4, 21-25
Mk 4, 21-25 (II)
 Mk 4, 21-25 (III)
Mk 4, 21-25 (IV)
Mk 4, 26-34 
Mk 4, 26-34 (II)
Mk 4, 26-34 (III)
Mk 4, 26-34 (IV)
Mk 4, 26-45 (IV)
Mk 4, 35-41
Mk 4, 35-41 (II)
Mk 4, 35-41 (III)
Mk 4, 35-41 (IV)
Mk 5, 1-20
Mk 5, 1-20 (II)
Mk 5, 1-20 (III)
Mk 5, 21-43 
Mk 5, 21-43 (II)
Mk 5, 21-43 (III)
Mk 5, 21-43 (IV)
Mk 6, 1-6
Mk 6, 1-6 (II)
Mk 6, 1-6 (III)
Mk 6, 1-6 (IV)
Mk 6, 1-6 (V)
Mk 6, 1-6. 16-18
Mk 6, 7-13
Mk 6, 7-13 (II)
Mk 6, 7-13 (III)
Mk 6, 7-13 (IV)
Mk 6, 7-13 (V)
Mk 6, 14-29
Mk 6, 14-29 (II)
Mk 6, 14-29 (III)
Mk 6, 14-29 (IV)
Mk 6, 17-29
Mk 6, 17-29 (II)
Mk 6, 17-29 (III)
Mk 6, 30-34
Mk 6, 30-34 (II)
Mk 6, 30-34 (III)
Mk 6, 30-34 (IV)
Mk 6, 30-34 (V)
Mk 6, 34-44
Mk 6, 34-44 (II)
Mk 6, 34-44 (III)
Mk 6, 34-44 (IV)
Mk 6, 45-52
Mk 6, 45-52 (II)
Mk 6, 45-52 (III)
Mk 6, 45-52 (IV)
Mk 6, 53-56 
Mk 6, 53-56 (II)
Mk 6, 53-56 (III)
Mk 6, 53-56 (IV)
Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23
Mk 7, 1-13
Mk 7, 1-13 (II)
Mk 7, 1-13 (III)
Mk 7, 1-13 (IV)
Mk 7, 14-23
Mk 7, 14-23 (II)
Mk 7, 24-30
Mk 7, 24-30 (II)
Mk 7, 31-37
Mk 7, 31-37 (II)
Mk 8, 1-10
Mk 8, 11-13
Mk 8, 11-13 (II)
Mk 8, 14-21
Mk 8, 14-21 (II)
Mk 8, 22-26
Mk 8, 27-33
Mk 8, 27-35
Mk 8, 34 - 9, 1
Mk 9, 2-10
Mk 9, 2-10 (II)
Mk 9, 14-29
Mk 9, 30-37
Mk 9, 30-37 (II)
Mk 9, 30-37 (III)
Mk 9, 38-40
Mk 9, 38-40 (II)
Mk 9, 38-43. 45. 47-48
Mk 9, 41-50
Mk 9, 41-50 (II)
Mk 10, 1-12
Mk 10, 1-12 (II)
Mk 10, 2-16
Mk 10, 13-16
Mk 10, 13-16 (II)
Mk 10, 17-27
Mk 10, 17-27 (II)
Mk 10, 17-30
Mk 10, 28-31
Mk 10, 28-31 (II)
Mk 10, 32-45
Mk 10, 32-45 (II)
Mk 10, 35-45 (III)
Mk 10, 46-52
Mk 11, 11-25
Mk 11, 27-33
Mk 11, 27-33 (II)
Mk 12, 1-12
Mk 12, 1-12 (II)
Mk 12, 13-17
Mk 12, 13-17 (II)
Mk 12, 18-27
Mk 12, 18-27 (II)
Mk 12, 28-34 
Mk 12, 28-34 (II)
Mk 12, 28-34 (III)
Mk 12, 28-34 (IV)
Mk 12, 38-44
Mk 12, 38-44 (II)
Mk 12, 35-37
Mk 13, 24-32
Mk 13, 33-37
Mk 14, 1-6 
Mk 14, 1-15, 47
Mk 14, 12-16. 22-26
Mk 14, 22-25
Mk 16, 1-8
Mk 16, 9-15 
Mk 16, 9-15 (II)
Mk 16, 9-15 (III)
Mk 16, 15-18 
Mk 16, 15-18 (II)
Mk 16, 15-18 (III)
Mk 16, 15-20 
Mk 16, 15-20 (II)
Mk 16, 15-20 (III)